Wyspy Sobieszewskiej

     V PTASI PIKNIK 25.05.2019 r.
(fotoreportaż w zakładce PRZYRODA I OCHRONA ŚRODOWISKA)